Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 07 2015

Unpredictable
19:25
6783 024f
Reposted bymooncatsz4kalajemstrongCannonballwtfknobssamotnynawigatorxopollyhereyesNiciniccorpusdelicti
Unpredictable
19:22
Muszę skupić się na sobie i wyznaczać plany, wtedy mniej myślę i jestem szczęśliwszym człowiekiem
— samotnym człowiekiem
Reposted byzamknioczymorelightmorelightmorelight
Unpredictable
19:19
Pracowici ludzie są najszczęśliwsi, ponieważ nie mają czasu się nad sobą użalać.
— Kate Morton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaarrives arrives
Unpredictable
19:13
2371 e412
Don't think!

Just do it!

Reposted byonetrickpony onetrickpony

April 05 2015

12:00

April 04 2015

Unpredictable
07:55
1911 44fa
Marcin Świetlicki
Reposted byhopefulness hopefulness
Unpredictable
07:50
1906 32e9 500
Reposted bykaoa kaoa

April 02 2015

Unpredictable
15:41
Tak bardzo wszystko nie tak dzisiaj...
— pech

March 31 2015

Unpredictable
10:58
Unpredictable
10:58
Unpredictable
10:56
9335 48a4
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viaconvoitise convoitise

March 28 2015

Unpredictable
11:03
Czuje się dziwnie zagubiona, zdezorientowana, gdzie jestem, dokąd zmierzam, po co robię te rzeczy, czemu nie prościej, bez kombinacji żyć - tak po prostu.
— tired #9589875675

March 24 2015

Unpredictable
20:06
7948 c741 500
Reposted byYueibruxa
Unpredictable
19:59
Unpredictable
19:38
“ Nigdy nie wierz w nocne rozmowy. Stracą cały sens, gdy tylko wzejdzie słońce. ”
— I.
Unpredictable
19:38
6231 0488
Reposted fromiamstrong iamstrong viaconvoitise convoitise
Unpredictable
19:31
6306 d7e8
Reposted frommisza misza viamefir mefir

March 23 2015

Unpredictable
16:59
Czuje niepokój, denerwuje się... Nie wiem dlaczego...
— ...
Reposted bybluemegganakareninathepartthathurtsthemostzasuwapsyjaroiamawinrarRudeGirlokiemnieogarnieszpersona-non-gratawolfeenecropixieNoCinderellanobodyimportanttouchtheskyrationalpoolunoktawiianiebieskieoczyNoCinderellaNoCinderella

March 22 2015

Unpredictable
19:27
4330 8309 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viamefir mefir
Unpredictable
19:23
0880 ab96
Reposted frommistic mistic viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl